30 Kasım 2021 Salı

BASKİL'DE İHALE İLANI

İHALE İLANI

07 Nisan 2014 Pazartesi 12:27
Bu haber 37662 kez okundu
BASKİL'DE İHALE İLANI

İHALE İLANI

03.04.2014

BASKİL KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI


KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL:Halı Saha
İLİ İLÇESİ CİNSİ KİRA SÜRESİ TAHMİNİ DEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BULUNDUĞU YER İHALE TARİHİ VE SAATİ
Elazığ Baskil Halı 3 Yıl 4425,00 TL 133,00TL Eski Meteoroloji 25.04.2014 Saat:10:00
Saha Binası Yanı
Baskil Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait Halı sahanın 3 yıllık kiraya verilmesi işi ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanun’unun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile 25.04.2014 Cuma günü saat 10:00’da Baskil Kaymakamlığı Kaymakamlık Makam Odasında yapılacaktır.


1- İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’unun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yapılacaktır.

2- İhale ile kiraya verilecek muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale doküman bedeli, ihale tarih ve saatleri yukarıda belirtilmiştir.

3- İhale Baskil Kaymakamlığı Makam Odasında yapılacaktır.

4- İhale Satış Şartnamesi ile diğer evraklar Baskil Köylere Hizmet Götürme Birliğinde mesai saatleri içinde görülebilir, ihale dokümanları aynı adresten temin edilebilir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:
İhaleye katılmak isteyen istekliler; aşağıdaki belgeleri ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN :
A.1- İdarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanmış Şartname,
A.2- Adres beyanı,
A.3- Onaylı nüfus cüzdan örneği (T.C.Kimlik numaralı),
A.4- Noter tasdikli imza beyanı,
A.5- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza beyanı,
A.6- İdari Şartnamelerde belirlenen muhammen bedelin yüzde üç (%3) ’ünden az olmamak üzere nakdi geçici Teminat, nakdi geçici teminat Baskil Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Baskil Şubesindeki 25096497-5047 nolu hesabına yatırılacaktır. Dekontun aslı ihale dosyasına konulacaktır.
A.7- İhale dokümanının alındığına dair belge,
B- TÜZEL KİŞİLER İÇİN :

B.1- İdarece hazırlanan ve istekli tarafından imzalanmış Şartname,
B.2- Ticaret Sanayi Odası ve/veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (2014 Yılı),
B.3- Tüzel kişilik adına teklifte bulunacakların yetkili olduklarına dair Yetki Belgesi,
B.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi ve imza sirküleri,
B.5- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri, ve imza sirküleri,
B.6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un ilgili maddelerine göre kamu ihalelerine katılamayacak durumda olmadığına dair Taahhütname,
B.7- Bağlı bulunduğu Vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazı veya belge,
B.8- Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu olmadığına dair yazı veya belge,
B.9- Tebligat için adres beyanı, varsa irtibat için telefon veya faks numarası ile elektronik posta adresi,
B.10- Kurum olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ile imza sirküleri,
B.11- İdari Şartnamelerde belirlenen muhammen bedelin yüzde üç (%3) ’ünden az olmamak üzere nakdi Geçici Teminat, nakdi geçici teminat Baskil Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Baskil Şubesindeki 25096497-5047 nolu hesabına yatırılacaktır. Dekontun aslı ihale dosyasına konulacaktır.
B.12- İhale dokümanının alındığına dair belge,
6- İşin muhammen bedeli 4.425,00TL.dir.
7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

8- İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur. 02/04/2014


Mustafa Ünver BÖKE
Kaymakam    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Karakaya baraj gölü üzerindeki, demiryolu köprüsü üzerine yapılması pılanlanan karayolu, faaliyete geçmeli mi ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
e-gazete
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV